Kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi ,canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.
Firmamız tarafından ;
•Dönüştürülecek alanın mevcut durumdaki ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri,
•Dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı,
•Dönüştürülecek alandaki fiziksel değerler ve dönüşüm sonrası oluşturulacak fiziksel yapının maliyeti,
•Mevcut sektör bilgisi ile söz konusu kentsel dönüşümün verimlilik analizi,
•Hak sahipleri ile hak sahiplerine ait taşınmazların (arsa, yapı, müştemilat v.b.) tespiti ve değerlemesi
•Hak sahiplerinin dönüşüm modeli hakkında bilgilendirilmesi ve karşılıklı sözleşmelerin yapılması,
•Hak sahipleri ile kurumlar arasındaki davaların ve anlaşmazlıkların giderilmesi,
•Tapu devri evraklarının hazırlanarak sözleşme yapmış olan vatandaşlar ile tapu devirlerinin gerçekleştirilmesi,
•Sözleşme imzalayan vatandaşların kira yardımlarının belirlenerek ödenmesinin sağlanması ve takibi,
•Kamulaştırma dosyalarının hazırlanması ve ilgili avukatlarla birlikte kamulaştırma sürecinin takibi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.