Fizibilite; mimari projeler, altyapı yatırımları, yıkım nakliye giderleri, hak sahibi borçlanmaları, kamulaştırma giderleri gibi finansal durumları göz önünde bulundurarak kentsel dönüşüm projelerinde uygulamaya geçmeden önce projeye yön veren en önemli unsurlardan biridir.
Uygulanacak projeler plandaki yoğunluk ve kapasiteye göre fizibilitenin ortaya koyduğu sonuca göre şekillenmektedir. Projelerin gerçekleşmesi için öncelikle doğru analiz, uygun mimariler ve özenilmiş bir fizibilite çalışması gerekmektedir.
Fizibilite çalışmalarındaki temel amaç kentsel tasarımın uygulanabilirliğini tespit etmek ve projenin uygulama aşamaları boyunca çıkabilecek problemleri minimize etmektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinde fizibilite raporu şart koşulmaktadır.