İCMAL LİSTELERİN OLUŞTURULMASI
Hak Sahipliği tespiti, Riskli Alan veya Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen sınırlar içerisinde bulunan kadastro verilerinin gerekli kurumlardan alınıp tapu maliklerinin belirlenmesi ile başlar. Alan sınırları içerisinde bulunan yapılar arazi çalışması sonucu tespit edilir ve belediye emlak beyanları ile eşleştirilerek yapı maliki belirlenmiş olur. Tapu verileri, emlak beyanları, zilyetlik evrakları ve Arazi çalışmaları sonucunda elde edilen veriler eşleştirilerek icmal listeler oluşturulur. Tapusu olduğu halde arsası üzerinde başka bir hak sahibine ait yapıların tespit edilmesiyle ise işgalci vatandaşlar belirlenir.
DEĞERLEME FORMLARININ HAZIRLANMASI
Hak Sahibi tespiti aynı zamanda değerleme formu oluşmasına da zemin hazırlamış olur. Elde edilen verilerin eşleştirilmesinin ardından arsa rayiç bedelleri belirlenir ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu yapı birim fiyatları ile bunlara ek olarak Hak Sahibine ait Müştemilat, ağaç gibi değerlemeye söz konusu olabilecek tüm yapılar form içerisine eklenerek Değerleme Formu oluşturulmuş olur.