Kentsel sürdürülebilirliğin en önemli parçalarından bir tanesi olan planlama hizmetleri, arazi ve literatür çalışmalarından sonra ilgili kamu kurumlarının görüşleri alınarak, alanın ekonomik, sosyal ve fiziki özelliklerine göre, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde CAD ve GIS yazılımları aracılığıyla sunulmaktadır.