GENEL BİLGİLER
Proje alanına yönelik yapılan arazi çalışmaları ve literatür taramaları sonucu oluşturulacak analizlerle proje alanının detaylı şekilde tanınması amaçlanmaktadır.
PROJE ALANININ MEKAN OLUŞUMU
Yapılan arazi ve literatür çalışmaları sonucu proje alanının kentsel ve yerel konumu belirlenerek, tarihsel süreç boyunca gelişimi incelenir.Kentin dünden bugüne gelişim aşamaları gözlemlenerek, kentin kültürel birikimi ile birlikte şekillenen simgelerinin ve kent dokusunun belirlenmesi amaçlanır.
FİZİKSEL YAPININ İNCELENMESİ
Bu aşamada proje alanı ve yakın çevresindeki alanlarda gelişmeyi yönlendiren doğal eşikler ile doğal kaynalar ve değerlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan arazi ve literatür çalışmaları sonucu proje alanına ait bütün fiziksel yapı ögeleri bir dizi harita ve grafik eşliğinde sunulmaktadır.
KENTSEL NÜFUS - DEMOGRAFİK YAPI
Proje alanının geçmiş yıllardaki nüfusu, nüfus artış yahut eksilme hızı, doğurganlık ve göçlerin etkisiyle nüfusun değişimi, okul çağındaki nüfus, çalışan nüfus, çalışabilir nüfus, ortalama hane halkı büyüklüğü gibi değerlerin incelendiği aşamadır. Bu sayede proje alanının ihtiyaç duyacağı altyapı ve hizmet gibi ögelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. .
BUGÜNKÜ KENTSEL ALAN KULLANIMI
Alanında uzman ekipler tarafından proje alanı yerinde incelenerek mevcut arazi kullanımı oluşturulmaktadır. Bu kapsamda tüm kentsel alan kullanımları, yapı yoğunlukları, konut dokuları, mevcut sosyal donatı durumu, mevcut yol nitelikleri vb. gibi birçok veri yine uzman ekipler tarafından haritalandırılmaktadır.
SENTEZ
Yapılan tüm araştırmalar sonucunda proje alanına ait veriler birleştirilir, yorumlanır, değerlendirilir.Hazırlanan bütünleşik harita ve grafikler ile birlikte kentsel nüfus projeksiyonu ,sektörel ve mekansal projeksiyonlar yapılır ve plan kararlarını yönlendirmek amacıyla araştırma raporu hazırlanır.