Kentsel Dönüşüm ; 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir. Kanun, Türkiye’nin her tarafındaki kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.
“Yerinde Dönüşüm”, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan müstakil binalar için kullanılan bir terimdir. Depreme dayanıklı olmayan bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesine yerinde dönüşüm denir.
ELEN MAP olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş çözüm ortaklarımız ile birlikte binanıza ait Deprem Risk Raporunu hazırlayıp, onaylattıktan sonra Kentsel Dönüşüm Sürecini sizin adınıza başlatıyor ve tüm aşamalarını sizin adınıza takip ediyoruz.
.